Internal Grinding Machine
1083-02546
VOUMARD
100 CNC T
1995
40 (autom. Beschickung) mm
40 (autom. Beschickung) mm
150 mm
120 mm
120 mm
Cylindrical Grinding Machine
1083-02763
TOS-HOSTIVAR
BUC 63B/ 4000
1988
40-630 mm
4000 mm
mm
630 mm
4.000 mm
Cylindrical Grinding Machine - Universal
1083-02681
SCHAUDT
E450 - 1000
1987
ca. 350 mm
1040 mm
180 mm
1120 mm
6 / 9
Center Grinding Machine
1083-02582
HENNINGER
ZS 150
1982
1300 mm
8-150 mm
kW
1.000 kg
m
Center Grinding Machine
1083-02617
TECHNICA
5100-810
1986
32-150 mm
50 - 1.100 mm
120 kg
60
32 mm